Bank zmieniającego się świata

W co możesz zainwestować?

Propozycje na czerwiec 2019

 

 

SPRAWDŹ, JAKIM INWESTOREM JESTEŚ

Czy wiesz, że każdy początkujący inwestor wg prawa UE zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oceny odpowiedniości, zwanej potocznie ankietą MIFiD?  Dzięki ankiecie dowiesz się: 

 • Jakie są Twoje cele inwestycyjne. Wolisz inwestować ryzykownie czy bezpieczenie?
 • Jaki poziom ryzyka akceptujesz. Wolisz ochronę kapitału czy potencjalnie wyższy zysk?
 • Które produkty inwestycyjne może zaoferować Ci doradca w oddziale banku.

Ankietę znajdziesz w bankowości internetowej w zakładce MÓJ PROFIL a następnie: MIFiD/FATCA. Możesz także wypełnić ankietę podczas najbliższej wizyty w Oddziale.

 

Co to jest MIFID

 

 

 CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV "INWESTYCJA Z PREMIĄ"

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Inwestycja z Premią” zależny jest od notowań indeksu EURO STOXX Select Dividend 30 Index (Bloomberg: SD3E Index), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny. Okres subskrypcji: 31 maja - 26 czerwca 2019 r.

 • 1% gwarantowany zysk w dniu wykupu
 • 5-letni okres inwestycji 

 

SPRAWDŹ

 

 

Certyfikaty strukturyzowane
"potencjał z ochroną"

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Potencjał z Ochroną” zależny jest od notowań indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 (Bloomberg: ENDLRP Index). Okres subskrypcji: 31 maja - 26 czerwca 2019 r.

 • 100% ochrona kapitału w Dniu Wykupu, kapitał może zostać pomniejszony o opłaty dystrybucyjne oraz opłaty za zarządzenie
 • 3-letni okres inwestycji 

 

SPRAWDŹ

 

 

certyfikaty strukturyzowane  "złoto vs.Ameryka" 

Wynik inwestycji w certyfikaty „Złoto vs. Ameryka” zależny jest od notowań złota oraz indeksu S&P 500: złoto (Bloomberg: GOLDLNPM (Cmdty), (“Surowiec ”); S&P 500 (Bloomberg: SPX Index), („Indeks”). Okres subskrypcji: 31 maja – 26 czerwca 2019 r.

 • 95% ochrona kapitału w dacie zapadalności
 • 3-letni okres inwestycji 

 

SPRAWDŹ

 

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego poprzez system Sidoma

Zaloguj

WYGRAJ Z WIBOREM XXV 

Produkt Banku możliwy do nabycia przez Klientów obsługiwanych w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 r.

Lokata Inwestycyjna Wygraj z WIBORem XXV („Lokata”) oparta jest o stawkę WIBOR 3M. Lokata trwa półtora roku i ma możliwość wypłaty kuponu co kwartał (łącznie 6 Kuponów) w określonych Terminach Wypłaty Kuponów. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 3% w skali roku.

 • okres subskrypcji 3 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

 

SPRAWDŹ

 

Jak złożyć zapis na certyfikat?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

On-line

(Klienci posiadający dostęp do bankowości elektronicznej)

Zaloguj

 

Pierwszy krok do świata inwestycji

Myślisz o tym, by zaczać inwestować na GPW? Załóż rachunek maklerski i korzystaj z szans, jakie daje inwestowanie!

 • proste składanie zleceń
 • możliwość odroczonej płatności za akcje i obligacje
 • kredyt na zakup papierów wartościowych

 

SPRAWDŹ

 

 

 

Polskie  fundusze Inwestycyjne

Zapoznaj się z ofertą polskich funduszy inwestycyjnych będących w ofercie Banku BNP Paribas

 • szeroka oferta funduszy o różnym stopniu ryzyka
 • sam wybierasz fundusze o potencjalnym poziomie zysku, jaki Cię inetersuje
 • w ofercie fundusze najbardziej znanych poskich TFI

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNE FUNDUSZE

 

 

 

PORTFELE INWESTYCYJNE

Postaw na gotowe strategie inwestycyjne, wybierz jeden z portfeli złożonych z funduszy BNP Paribas:

 • 4 modelowe portfele inwestycyjne do wyboru
 • od 4 do 5 subfunduszy w portfelu
 • nabycie na podstawie jednego zlecenia, opłata za pomocą jednego przelewu

 

SPRAWDŹ

 

 

Pełna oferta produktów depozytowo-inwestycyjnych dostępna jest na stronie banku www.bnpparibas.pl

 

 

Oddziały banku

Szukasz placówki Banku BNP Paribas?

Znajdź w pobliżu

 

Pełna oferta produktów depozytowo-inwestycyjnych dostępna jest na stronie banku www.bnpparibas.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Na niniejszej stronie internetowej Bank prezentuje produkty inwestcyjne, które są aktualnie dostępne w ofercie Banku. Nie każdy z tych produktów zostanie jednak zaprezentowany każdemu Klientowi w oddziale Banku, ponieważ prezentacja określonych grup produktów przez doradcę zależy od wyniku wypełnionej przez Klienta ankiety oceny odpowiedniości (MIFiD). 

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Przed podpisaniem Umowy podstawowej świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, Klient zostanie przez Bank zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami MiFID, a także zostanie dokonana ocena czy usługa jest dla niego odpowiednia oraz jaki jest jego profil inwestycyjny. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Klientów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Dyrektywa ma również na celu standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Bank BNP Paribas oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.  Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy BNP Paribas oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych  na stronie internetowej https://www.tfi.bnpparibas.pl. Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń