Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

(Dla połączeń krajowych i z zagranicy)

+48 500 990 500

(Dla połączeń komórkowych)

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
Investor Ameryka Łacińska
37.45%
6Wysokie
QUERCUS Gold
22.14%
5Średnie
Investor Gold Otwarty
21.73%
5Średnie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
19.43%
6Wysokie
UniObligacje: Nowa Europa
18.76%
4Średnie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
119.692019-08-19
-2.21%
5.64%
10.88%
5Średnie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
135.692019-08-19
2.55%
7.31%
14.14%
2Niskie
Aviva Investors Dochodowy (d. Aviva Investors Depozytowy)
107.882019-08-19
2.46%
6.83%
-
1Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
72.192019-08-19
-14.86%
-14.69%
-28.51%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
114.892019-08-19
-3.56%
1.50%
1.93%
5Średnie
Aviva Investors Kapitał Plus (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus)
169.002019-08-19
-0.19%
-2.42%
1.88%
3Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
132.962019-08-19
-9.10%
-17.51%
-11.74%
5Średnie
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (d. Aviva Investors Depozyt Plus)
182.532019-08-19
1.21%
3.53%
4.95%
2Niskie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
142.122019-08-19
-7.89%
-2.11%
6.20%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
153.042019-04-25
-9.14%
-5.50%
-5.94%
4Średnie
Aviva Investors Obligacji
242.992019-08-19
4.09%
5.82%
10.00%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
157.252019-08-19
5.49%
8.31%
20.48%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
94.952019-08-19
-2.27%
-11.86%
-23.35%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
438.762019-08-19
-5.12%
3.73%
2.61%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
266.982019-08-19
-1.76%
-0.96%
0.46%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
120.582019-08-19
-2.43%
1.12%
1.06%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
105.432019-08-19
2.41%
3.43%
-
2Niskie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
108.822019-08-19
-5.19%
8.43%
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
117.542019-08-19
-2.63%
12.02%
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
106.282019-08-19
2.08%
3.92%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny)
107.722019-08-19
2.06%
6.85%
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
111.302019-08-19
5.70%
9.50%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
109.642019-08-19
1.42%
7.95%
-
3Średnie
BGŻ Konserwatywny
109.322019-08-19
0.45%
3.51%
7.82%
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
120.612019-08-19
2.13%
19.52%
19.39%
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
98.122019-08-19
-4.06%
-5.05%
-3.15%
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
110.472019-08-19
1.83%
8.40%
9.27%
4Średnie
BNP Paribas Akcji
138.432019-08-19
-4.25%
10.21%
4.94%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
133.932019-08-19
4.10%
6.35%
11.85%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
144.332019-08-19
0.05%
4.10%
4.03%
3Średnie
GAMMA
260.722019-08-19
1.50%
8.37%
14.76%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
82.152019-08-19
-7.52%
-0.88%
10.12%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
86.412019-08-19
-7.05%
6.31%
0.76%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
141.082019-08-19
2.73%
7.25%
15.08%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
246.902019-08-19
2.53%
7.55%
14.58%
2Niskie
GAMMA Plus (d. GAMMA Pieniężny)
194.342019-08-19
1.09%
6.94%
11.90%
2Niskie
GAMMA Stabilny
256.002019-08-19
-0.30%
5.93%
10.06%
4Średnie
Investor Akcji
284.902019-08-19
-14.72%
23.31%
44.75%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
81.452019-08-19
0.09%
0.00%
-
5Średnie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
454.222019-08-19
-5.81%
37.70%
20.16%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
126.902019-08-19
-9.01%
29.25%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
200.792019-08-19
37.45%
29.41%
18.56%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
99.782019-08-19
2.36%
11.49%
-
2Niskie
Investor BRIC
83.482019-08-19
4.86%
21.35%
22.96%
6Wysokie
Investor Dochodowy (d. Investor Gotówkowy)
136.252019-08-19
0.71%
4.59%
6.97%
2Niskie
Investor Gold Otwarty
154.972019-08-19
21.73%
-4.17%
6.19%
5Średnie
Investor Indie i Chiny
229.842019-08-19
-4.19%
12.10%
22.58%
6Wysokie
Investor Niemcy
201.382019-08-19
-11.65%
6.32%
1.30%
6Wysokie
Investor Nowych Technologii
138.472019-08-19
-2.47%
61.56%
108.63%
5Średnie
Investor Obligacji
350.402019-08-19
5.07%
10.09%
17.42%
2Niskie
Investor Obligacji Korporacyjnych
104.972019-08-19
2.46%
4.50%
-
2Niskie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
100.462019-08-19
4.33%
0.39%
-
3Średnie
Investor Oszczędnościowy (d. Investor Płynna Lokata)
257.862019-08-19
2.16%
7.54%
12.30%
1Niskie
Investor Rosja
154.342019-08-19
16.62%
24.79%
13.70%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
88.292019-08-19
10.68%
9.69%
38.41%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
280.502019-08-19
-4.77%
12.73%
23.90%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
53.992019-08-19
-10.39%
11.66%
13.83%
5Średnie
Investor Turcja
111.072019-08-19
18.08%
-33.40%
-39.96%
7Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
36.982019-08-19
0.96%
24.85%
40.66%
4Średnie
Investor Zrównoważony
625.752019-08-19
-2.54%
38.30%
63.95%
4Średnie
Ipopema Akcji B
113.142019-08-16
-5.07%
1.54%
-0.28%
5Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
137.142019-08-16
-12.84%
-4.73%
8.07%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
135.332019-08-16
4.33%
7.82%
14.71%
2Niskie
Ipopema Oszczędnościowy B (d. Ipopema Gotówkowy)
116.552019-08-16
1.74%
6.61%
10.28%
1Niskie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
145.432019-08-16
-0.74%
-1.76%
12.62%
3Średnie
Ipopema Short Equity B
78.682019-08-16
2.89%
-26.30%
-16.40%
6Wysokie
Ipopema Zrównoważony B
112.462019-08-16
0.12%
-1.58%
0.24%
4Średnie
NN Akcji
295.402019-08-19
-4.33%
9.00%
4.50%
5Średnie
NN Konserwatywny (d. NN Gotówkowy)
269.632019-08-19
0.90%
3.44%
6.14%
1Niskie
NN Krótkoterminowych Obligacji (d. NN Lokacyjny Plus)
132.742019-08-19
2.84%
7.46%
12.42%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
158.702019-08-19
-0.36%
3.09%
12.31%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
164.462019-08-19
-2.62%
14.90%
7.42%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
182.902019-08-19
2.42%
10.07%
12.69%
3Średnie
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
68.072019-08-19
17.99%
8.69%
-20.78%
6Wysokie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
231.812019-08-19
0.27%
18.16%
31.11%
5Średnie
NN (L) Japonia
174.782019-08-19
-12.67%
14.77%
10.28%
6Wysokie
NN (L) Konserwatywny Plus (d. NN (L) Depozytowy)
117.762019-08-19
0.92%
3.45%
5.97%
1Niskie
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny)
104.632019-08-19
2.86%
-3.22%
-4.29%
2Niskie
NN (L) Nowej Azji
122.972019-08-19
-2.41%
9.78%
0.20%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
89.122019-08-19
5.49%
-3.74%
-16.49%
4Średnie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
111.322019-08-19
-0.60%
9.62%
4.81%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
210.242019-08-19
-2.45%
19.47%
22.75%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
122.022019-08-19
0.97%
4.76%
15.06%
4Średnie
NN Obligacji
326.592019-08-19
6.61%
10.82%
18.29%
3Średnie
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
139.602019-08-19
3.93%
-7.17%
-11.76%
5Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
187.972019-08-19
-6.18%
-1.01%
19.85%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
271.172019-08-19
1.38%
7.09%
7.30%
3Średnie
NN Zrównoważony
316.082019-08-19
-0.32%
7.94%
8.72%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
49.892019-08-19
0.61%
2.40%
-25.71%
5Średnie
Noble Fund Akcji
112.722019-08-19
-12.74%
-2.50%
-11.94%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
86.452019-08-19
-13.82%
-7.47%
3.00%
5Średnie
Noble Fund Global Return
106.282019-08-19
-13.21%
-4.59%
-12.10%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
137.402019-08-19
-6.59%
-2.31%
0.76%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
117.662019-08-19
7.14%
8.68%
14.11%
2Niskie
Noble Fund Oszczędnościowy (d. Noble Fund Pieniężny)
146.892019-08-19
1.77%
6.87%
10.05%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
140.762019-08-19
-4.58%
-0.92%
2.59%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
137.522019-08-19
-13.25%
-5.66%
1.36%
4Średnie
QUERCUS Agresywny
143.172019-08-19
-10.13%
-14.06%
-11.10%
5Średnie
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
72.952019-08-19
-23.15%
-25.34%
-32.10%
1Niskie
QUERCUS Global Balanced
135.132019-08-19
-6.28%
-8.93%
-0.73%
4Średnie
QUERCUS Gold
56.282019-08-19
22.14%
-1.80%
-3.65%
5Średnie
QUERCUS lev
63.482019-08-19
-9.37%
27.19%
-33.73%
7Wysokie
QUERCUS Obligacji Skarbowych
77.732019-08-19
-3.61%
14.17%
7.63%
3Średnie
QUERCUS Ochrony Kapitału
151.642019-08-19
2.19%
7.01%
12.73%
1Niskie
QUERCUS short
68.962019-08-19
-0.16%
-27.13%
-13.92%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
109.512019-08-19
-3.40%
-6.95%
9.98%
3Średnie
Rockbridge Akcji
253.072019-08-16
-10.36%
-9.77%
-13.51%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
186.332019-08-16
-10.50%
7.56%
20.55%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
51.792019-08-16
0.50%
-0.84%
11.69%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
59.902019-08-16
-1.53%
6.51%
6.77%
5Średnie
Rockbridge Dłużny (d. Rockbridge Skarbowy)
36.702019-08-16
3.32%
5.16%
7.75%
2Niskie
Rockbridge Lokata Plus
112.492019-08-16
3.99%
7.40%
12.14%
1Niskie
Rockbridge Obligacji
304.892019-08-16
6.92%
6.57%
11.32%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3643.522019-08-16
6.89%
6.87%
13.54%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.962019-08-16
3.74%
7.16%
13.94%
2Niskie
Rockbridge Rynków Surowcowych
81.092019-08-16
-14.54%
-13.24%
-38.80%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
153.492019-08-16
0.40%
2.27%
11.03%
3Średnie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.402019-08-16
-0.06%
-3.30%
-2.84%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
1.962019-08-16
-3.45%
-6.67%
-9.68%
4Średnie
Skarbiec Akcja
271.162019-08-19
-14.79%
5.93%
-3.85%
6Wysokie
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy)
37.272019-08-19
4.75%
8.47%
13.15%
2Niskie
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
138.122019-08-19
5.00%
25.87%
25.85%
6Wysokie
Skarbiec Global Bond Opportunities
112.822019-08-19
4.73%
5.60%
9.48%
4Średnie
Skarbiec Global High Yield Bond
122.522019-08-19
2.23%
10.44%
16.00%
4Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
219.922019-08-19
4.05%
56.37%
56.68%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
122.692019-08-19
-3.06%
8.48%
10.02%
5Średnie
Skarbiec III Filar
169.302019-08-19
-4.66%
12.84%
12.74%
4Średnie
Skarbiec Konserwatywny (d. Skarbiec Kasa)
356.052019-08-19
1.60%
6.13%
9.49%
1Niskie
Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Skarbiec Obligacji Globalnych)
110.842019-08-19
3.37%
8.32%
-
1Niskie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
91.042019-08-19
-10.55%
22.38%
38.74%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
140.202019-08-19
-0.83%
8.28%
36.46%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
170.352019-08-19
-6.15%
15.28%
29.51%
5Średnie
Skarbiec Obligacja
331.302019-08-19
4.49%
9.31%
14.95%
2Niskie
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (d. Skarbiec Lokacyjny)
139.842019-08-19
1.89%
5.32%
9.82%
3Średnie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
121.462019-08-19
-0.95%
28.42%
27.69%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
41.702019-08-19
-17.86%
-24.24%
-51.80%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
8.162019-02-28
-3.66%
21.25%
2.77%
5Średnie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
142.762019-08-19
19.43%
96.61%
114.42%
6Wysokie
Skarbiec Top Brands
199.702019-08-19
4.09%
58.33%
69.05%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
157.582019-08-19
-6.15%
13.98%
8.60%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
183.082019-08-19
-2.15%
7.78%
9.73%
4Średnie
Skarbiec Waga
284.942019-08-19
-8.95%
2.41%
0.93%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
117.842019-08-20
0.51%
14.35%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
108.462019-08-20
-1.18%
4.23%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
126.862019-08-20
-4.34%
10.73%
12.04%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
92.282019-08-20
-11.86%
-5.12%
11.05%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
121.632019-08-20
-0.65%
12.90%
24.60%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
119.462019-08-20
1.96%
15.55%
-
5Średnie
UniAkcje: Turcja
43.562019-08-20
7.42%
-33.54%
-43.10%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
101.892019-08-20
-7.35%
9.42%
11.40%
5Średnie
UniAktywny Dochodowy (d. UniAktywny Pieniężny)
112.222019-08-20
3.34%
10.24%
-
2Niskie
UniKorona Akcje
203.292019-08-20
-8.01%
7.62%
-0.73%
5Średnie
UniKorona Dochodowy (d. UniKorona Pieniężny)
226.732019-08-20
3.85%
9.27%
14.63%
2Niskie
UniKorona Obligacje
366.362019-08-20
5.98%
8.13%
11.93%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
334.322019-08-20
1.46%
13.13%
9.53%
4Średnie
UniObligacje Aktywny
163.592019-08-20
8.47%
5.32%
12.99%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
199.622019-08-20
18.76%
-4.81%
5.08%
4Średnie
UniOszczędnościowy (d. UniLokata)
124.542019-08-20
2.00%
6.82%
11.53%
1Niskie
UniProfit Plus (d. UniWIBID Plus)
1805.392019-08-20
2.05%
6.93%
12.36%
1Niskie
UniStabilny Wzrost
184.372019-08-20
3.14%
11.08%
10.20%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń