Bank zmieniającego się świata
Oferta

Bank jako agent pozytywnej zmiany

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczeniu, w którym Bank prowadzi działalność. to skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób Bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności społecznej:

Odpowiedzialność społeczna Banku to zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Skupiamy się na działaniach wspierających pozytywne zmiany społeczne, m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także wspieraniu edukacji oraz kultury. Jesteśmy dumni ze społecznego zaangażowania naszych pracowników oraz licznych programów Fundacji BNP Paribas oferujących wsparcie edukacyjne, a poprzez to – wzmacniających budowę kapitału społecznego.

 

Zwiększenie dostępności produktów i usług

Obiekty bez barier

W trosce o to, by wszyscy klienci mogli swobodnie i wygodnie korzystać z usług Banku, tworzymy w oddziałach w nowym formacie wydzielone strefy dla dzieci – aby ich rodzice mogli spokojnie porozmawiać z pracownikami placówek.

Osobom starszym pomagamy oswajać się z bankowością elektroniczną, m.in. poprzez prowadzenie specjalnie przygotowanych zajęć w ramach lokalnych programów grantowych.

Z myślą o klientach z dysfunkcją wzroku oddziały Banku są wyposażane w ekrany powiększające oraz ramki do składania podpisu na dokumentach. Nieustannie edukujemy pracowników sieci oddziałów detalicznych w zakresie standardów jakości obsługi osób z dysfunkcjami.

Systematycznie poszerzamy dostępność oferty Banku dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie nowe oddziały Banku są projektowane z uwzględnieniem potrzeb klientów o ograniczonych możliwościach poruszania się. W placówkach już istniejących staramy się niwelować ograniczenia architektoniczne. Nasze obiekty sukcesywnie poddawane są audytom dostępności i zdobywają kolejne certyfikaty „Obiekt bez barier”.

Przyjazny i dostępny bank

Kwestia szerokiej dostępności produktów i usług Banku jest naszym priorytetem. Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej sieci oddziałów bankowych oraz stoisk bankowych w centrach handlowych na terenie całego kraju. Produkty kredytowe oferujemy również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, także w wybranych sieciach dealerów samochodów.

Regularnie analizujemy wszystkie kanały dostępu do naszej oferty pod kątem funkcjonalności i przyjazności. W 2017 roku dostosowaliśmy stronę internetową Banku do części wymogów dotyczących standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0. oraz zleciliśmy przeprowadzenie audytu dostępności strony. Audyt został zrealizowany przez Fundację Integracja.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka – inwestycje społeczne Banku i Fundacji BGZ BNP Paribas

Program Grantów Lokalnych

Od 2011 roku pracownicy Banku realizują Program Grantów Lokalnych – model wsparcia darowiznami działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe. Celem programu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych i umacnianie pozycji organizacji jako wiarygodnego partnera lokalnego. Efektem tak zapoczątkowanej relacji jest często długofalowa współpraca między Bankiem a podmiotem lokalnym. Pracownicy przekazują granty przyznane przez Bank dla wybranych organizacji społecznych działających aktywnie na rzecz realnej zmiany społecznej. W ciągu 7 lat programu przekazano łącznie ponad 600 darowizn o wartości ponad 1 mln zł.

Program Lokalnych Ambasadorów Banku

We wrześniu 2018 roku tytuł Lokalnego Ambasadora Banku BNP Paribas otrzymało pięćdziesięciu pracowników Banku. Mógł nim zostać każdy, kto aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności i był zaangażowany w jej życie. Przed Ambasadorami wiele wyzwań – przede wszystkim tworzenie lub podejmowanie ważnych i potrzebnych inicjatyw społecznych.

Inspiracją do stworzenia programu Lokalnych Ambasadorów była duża aktywność pracowników naszego Banku, którzy chętnie włączają się w życie lokalnych społeczności m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego. W ciągu ostatnich kilku lat pracownicy Banku poświęcili na pomoc innym łącznie kilkanaście tysięcy godzin, starając się zmienić najbliższe otoczenie na lepsze. Program #LAB ma pozwolić lepiej przygotować naszych pracowników do niesienia pomocy innym i pełnienia tej ważnej społecznie roli. Będą oni mogli korzystać ze wsparcia ekspertów z różnych dziedzin. Nad ideą pracowało wspólnie kilka obszarów naszego Banku – Sprzedaż, HR, Marketing i CSR.

Dzieciaki do rakiet

Od 2016 roku realizujemy projekt Dzieciaki do Rakiet – program popularyzacji gry w tenisa wśród dzieci w wieku 5-12 lat, promujący wartości fair play, zdrową rywalizację oraz zabawę poprzez sport. Program składa się z działań dwojakiego rodzaju: organizacji eventów miejskich w mobilnych miasteczkach tenisowych, gdzie doświadczeni trenerzy i animatorzy uczą dzieci grać w tenisa, oraz akcji Tenis na WF-ie, w ramach którego w 50 szkołach wyłonionych w drodze konkursu nauczyciele wychowania fizycznego są szkoleni przez instruktorów Polskiego Związku Tenisowego w zakresie wprowadzania elementów tenisa na lekcjach, a szkoły otrzymują niezbędny sprzęt tenisowy.

Agro na obcasach

Z myślą o kobietach pochodzących z obszarów wiejskich, żyjących i działających w sektorze rolnym, nasz Bank stworzył program Agro na obcasach. Inspiracją do utworzenia programu była dostrzeżona przez nas rosnąca rola kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Wieloletnie zaangażowanie Banku na rzecz społeczności lokalnych pozwoliło naszym pracownikom zauważyć, że kobiety coraz aktywniej i chętniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju prowadzonego biznesu.

W ramach programu Agro na obcasach nasz Bank zaprasza wybrane panie do teatrów lub filharmonii na specjalne przedstawienia i koncerty, aby mogły – niektóre po raz pierwszy – na chwilę oderwać się od codzienności, spędzić wolny czas w miłej atmosferze oraz poznać inne kobiety prowadzące podobny tryb życia. Formuła całego programu umożliwia wymianę doświadczeń w atmosferze kreatywności oraz dostęp do doświadczeń kulturalno-społecznych. Dzięki spotkaniom i rozmowom w kuluarach kobiety nawiązują kontakty między sobą, czują się docenione, zauważone i wyróżnione.

Wsparcie uchodźców w Polsce w ramach inicjatywy Grupy BNP PARIBAS

W ramach inicjatywy Grupy BNP Paribas nasza Fundacja wspiera od 2016 roku działania na rzecz uchodźców w Polsce. W 2017 roku Fundacja włączyła się w projekt Refugees Welcome Polska koordynowany przez Fundację Ocalenie, który miał 62 beneficjentów – pochodzących z krajów ogarniętych wojną i chaosem politycznym. Od 2018 roku obie organizacje tworzą wspólny projekt tutorsko-stypendialny „Wiedza do Potęg”.

 

Działania filantropijne na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego

Działalność Fundacji BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównujemy szanse edukacyjne, zapobiegamy wykluczeniu grup defaworyzowanych i znajdujących się trudnej sytuacji, a także wspieramy budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

 

Program stypendialny Klasa Agrotalenty Dream up

Klasa to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas mający na celu wsparcie uzdolnionych młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i pochodzących z małych miejscowości poprzez umożliwienie im nauki w renomowanych liceach w 5 polskich miastach akademickich: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Program jest prowadzony od 2003 roku, a jego efektem jest wsparcie 700 absolwentów gimnazjum stypendiami o łącznej wartości blisko 20 mln zł. Klasa była wielokrotnie uznawana za jeden z najbardziej efektywnych programów edukacyjno-stypendialnych w Polsce.

Autorski program stypendialny Agrotalenty funkcjonuje od 2012 roku. W jego ramach przyznawane są stypendia dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz stypendia pomostowe dla najlepszych studentów kierunków rolniczych. W ten sposób program wspiera przygotowanie do przyszłego zawodu, a pośrednio – rozwój polskiej wsi, a także wzrost innowacyjności i modernizacja rolnictwa. 270 młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe od początku działania Agrotalentów.

Realizowany od 2015 roku program Dream up wspiera rozwój dzieci i młodzieży pochodzących z warszawskiej Pragi. Prowadzony zgodnie z ideą edukacji poprzez sztukę, jest skierowany do młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obejmuje działania z zakresu edukacji muzycznej. Poprzez zespołową grę na instrumentach i naukę śpiewu, wspieramy nie tylko rozwój pasji i talentów, ale też wzmacniamy kompetencje społeczne i integrację różnych środowisk.

Dream Up jest programem grupy BNP Paribas. Zainicjowany i finansowany przez Fondation BNP Paribas we Francji, jest realizowany w 26 krajach.

 

Dowiedz się więcej o działaniach Fundacji BNP Paribas

Wspieram cały rok – filantropia pracowników

Wspieram cały rok to dobrowolne, proste i wygodne narzędzie filantropii indywidualnej w naszym Banku. Dzięki programowi – koordynowanemu przez Fundację BNP Paribas – każdy zatrudniony może złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne. Zebrane środki są przeznaczane na dodatkowe wsparcie stypendystów programu Klasa Fundacji BNP Paribas oraz organizacji społecznej wybieranej corocznie przez uczestników. Darczyńca może przekazywać swoje wpłaty na oba cele lub wskazać jeden z nich. Pierwszą organizacją roku, którą wybrali pracownicy, było Stowarzyszenie Mali bracia Ubogich opiekujące się samotnymi osobami starszymi. W ciągu pierwszych 3 miesięcy programu dołączyło do niego blisko 100 pracowników-darczyńców.

mamBONUS – filantropia klientów

Program lojalnościowy mamBONUS daje klientom naszego Banku możliwość wsparcia działań Fundacji BNP Paribas przy okazji dokonywania transakcji finansowych z użyciem kart kredytowych. Płacąc kartą, klienci zbierają punkty, które następnie mogą być wymieniane na różne zniżki, nagrody lub vouchery wsparcia uczestników programu stypendialnego Klasa realizowanego przez Fundację Banku. Program oferuje klientom Banku wiele benefitów, rabatów i nagród.

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności społecznej jest wzmacniane wolontariatu pracowniczego i zaangażowania na rzecz otoczenia. Naszym pracownikom oferujemy szerokie możliwości zaangażowania społecznego oraz wsparcie w realizacji autorskich pomysłów.

Wolontariat pracowniczy: indywidualny i zespołowy

Każdemu pracownikowi Banku przysługują 2 dni wolne w roku na działania wolontariackie. Chętni mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny lub zespołowy – działania organizowane przez grupę pracowników z inicjatywy własnej oraz projekty koordynowane przez Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i Fundację BNP Paribas.

 

Konkurs na projekty wolontariackie

W ramach Konkursu dla pracowników na najlepsze projekty społeczne, zwycięzcy otrzymują środki na realizację swoich pomysłów na pomoc społeczną w środowiskach, w których żyją i pracują oraz merytoryczne wsparcie Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Fundacji.

Od 2011 roku ponad 450 pracowników zrealizowało 97 autorskich projektów wolontariackich we współpracy z lokalnymi organizacjami.

Akcje społeczne

Krwinka

Od 2011 roku pracownicy z Centrali Banku w ramach corocznej akcji Krwinka mogą oddać krew oraz zarejestrować się w bazie dawców szpiku w specjalnie przystosowanych ambulansach. W ten sposób udzielają wsparcia kampanii Twoja krew – moje życie prowadzonej przez Regionalne Centra Krwiodawstwa.

Dobre Kilometry

Każdego roku od 2015 nasza Fundacja realizuje akcję społeczną Dobre Kilometry. Pracownicy Banku przez jeden miesiąc zliczają kilometry przemierzane podczas różnych aktywności sportowych: biegania, nordic walkingu, a także jazdy na rowerze czy rolkach, by wspólnymi siłami pokonać określony dystans. Kilometry przeliczane są na środki finansowe i przekazywane na wybrany przez pracowników szczytny cel.

Poznaj pozostałe filary strategii CSR

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń