Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialność gospodarcza

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności naszego Banku jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie monitorujemy ryzyka CSR w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności gospodarczej:

Zrównoważone podejście w wymiarze odpowiedzialności gospodarczej rozumiane jest jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami oraz innymi interesariuszami w zgodzie z zasadami etycznymi. W ten sposób możliwe jest równoważenie jakości przeprowadzanych transakcji ze spodziewanym zyskiem w krótkim i długim okresie.

 

Pozytywny wpływ inwestycji i finansowania

Odpowiedzialne produkty

Pakiet Społeczny Lider

Pakiet Społeczny Lider to bezpłatne konto dla organizacji pozarządowych – organizacji społecznych oraz instytucji micro non-profit. Wszystkie niezbędne usługi bankowe oferowane w ramach produktu są bezpłatne, a formalności – ograniczone do minimum. Produkt jest prosty – w ramach jednej umowy organizacja otrzymuje bieżący rachunek rozliczeniowy w złotych, rachunek lokacyjny, rachunki lokat terminowych, dostęp do systemów bankowości telefonicznej i internetowej, kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz preferencyjne warunki usług dodatkowych.

Pakiet Społeczny Lider cieszy się dużą popularnością. Od 2012 do końca 2017 roku nasz Bank otworzył prawie 15 000 takich rachunków dla organizacji non-profit. Za Pakiet otrzymaliśmy wiele nagród, m.in. tytuł Lidera Odpowiedzialnego i Zrównoważonego Rozwoju w kategorii Projekt SMART CSR przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

 

Finansowanie przedsiębiorstw społecznych

BNP Paribas jako pierwszy Bank w Polsce wprowadził ofertę finansowania przedsiębiorstw społecznych. Grupa BNP Paribas jest globalnym liderem w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw społecznych. Wprowadził dedykowaną politykę finansowania tego typu przedsiębiorstw. Obszar ten jest na etapie silnego rozwoju w Polsce. Dlatego też – Wspólnie z NESsT, międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – Bank przeprowadził pilotaż takiego finansowania. Pierwszym sfinansowanym przedsiębiorstwem w ramach pilotażu było Siedlisko należące do Portfolio NESsT w Polsce. Przedsiębiorstwo społeczne świadczy całodobową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych oraz prowadzi firmę cateringową. Oprócz zatrudnienia profesjonalnego personelu, Siedlisko realizuje programy edukacji zawodowej i tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Poprzez specjalną ofertę Bank docenia działalność tego typu przedsiębiorstw, wspierając te podmioty w realizowaniu swojej misji społecznej.

Wspieranie przedsiębiorczości kobiet

W zmieniającym się świecie obserwujemy istotną rolę kobiet i ich rosnącą odpowiedzialność w życiu społecznym i zawodowym. Ich aktywność jest coraz bardziej widoczna w wielu dziedzinach życia. Zauważamy to i chcemy wspierać kobiety. Stawiamy pytanie: Dlaczego na polskich banknotach nie ma kobiet? Znanych i wpływowych Polek wciąż na stałe nie uhonorowano w ten sposób… Zaledwie w kilku krajach na świecie znajdują się wizerunki kobiet na banknotach. Dlatego prowadzimy działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet, by być częścią tej zmiany.

Wsparcie sektora rolnego

Agro Hub

Nasz Bank od stu lat niezmiennie jest numerem jeden na rynku obsługi sektora rolno-spożywczego w Polsce. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy dzięki wieloletniej współpracy z naszymi klientami, którzy są liderami w sektorze Agro, jest unikalne na skalę wykraczającą poza granice naszego kraju. Dlatego w 2018 roku powstał Agro Hub Grupy BNP Paribas – nowa inicjatywa, której celem jest tworzenie centrum kompetencji Agro dla banków i firm z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Powstanie tej jednostki w Banku BNP Paribas jest potwierdzeniem zarówno zaangażowania Grupy BNP Paribas w działalność prowadzoną w Polsce, jaki i naszej strategicznej pozycji w sektorze Agro.

 

Agro Akademia

Z myślą o naszych klientach z sektora rolniczego, z którymi blisko współpracujemy od wielu lat i dla których mamy kompletną ofertę produktową, przygotowaliśmy serię Agro Akademii – bezpłatnych spotkań merytorycznych, podczas których bankowi analitycy rynków rolnych i współpracujący z nami eksperci z różnych dziedzin dzielą się z klientami obiektywną wiedzą na aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa. Na spotkania Agro Akademii zapraszani są rolnicy-przedsiębiorcy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat rozwoju gospodarstwa i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.

 

Agrokonferencje

Jesteśmy organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji branżowych. We współpracy z Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą VII Forum Grup Producentów Rolnych organizujemy Agokonferencje – kilkudniowe fora, na których nasi specjaliści dzielą się z rolnikami wiedzą na temat działania grup producenckich, omawiają tematy dotyczące aktualnych kluczowych wydarzeń w branży rolnej oraz najnowsze trendy w rolnictwie.

 

„Agro Kurier”

W wybranych oddziałach Banku klienci mogą znaleźć „Agro Kuriera”, magazyn nowoczesnego rolnika, którego pomysłodawcą i wydawcą jest Bank BNP Paribas.

„Agro Kurier” to ukazujące się dwa razy w roku czasopismo branżowe przeznaczone dla nowych i potencjalnych klientów Banku związanych z rolnictwem lub zainteresowanych problematyką rynku Agro. W czasopiśmie można znaleźć artykuły merytoryczne, komentarze analityków, kalendarium przyszłych targów i imprez dla rolników, reportaże, ciekawostki oraz stałe rubryki o charakterze rozrywkowym. „Agro Kurier” powstaje w Banku, ale jest redagowany we współpracy z dziennikarzami. Stanowi nową formę komunikacji – jest dostępny na targach, gdzie ma swoją premierę (Agro Show – edycja jesienna i Agrotech edycja wiosenna) oraz na kluczowych wydarzeniach rolniczych. Magazyn dostępny jest w najchętniej odwiedzanych przez rolników oddziałach.

 

Agro na obcasach

Z myślą o kobietach pochodzących z obszarów wiejskich, żyjących i działających w sektorze rolnym, Bank stworzył program Agro na obcasach. Inspiracją do utworzenia programu była dostrzeżona przez nas rosnąca rola kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Wieloletnie zaangażowanie Banku na rzecz społeczności lokalnych pozwoliło pracownikom zauważyć, że kobiety coraz aktywniej i chętniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju prowadzonego biznesu.

W ramach programu Agro na obcasach nasz Bank zaprasza wybrane panie do teatrów lub filharmonii na specjalne przedstawienia i koncerty, aby mogły – niektóre po raz pierwszy – na chwilę oderwać się od codzienności, spędzić wolny czas w miłej atmosferze oraz poznać inne kobiety prowadzące podobny tryb życia. Formuła całego programu umożliwia wymianę doświadczeń w atmosferze kreatywności oraz dostęp do doświadczeń kulturalno-społecznych.

 

Agrotalenty

Od kilku lat Fundacja BNP Paribas realizuje autorski program stypendialny Agrotalenty. W ramach programu przyznawane są stypendia laureatom ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz stypendia pomostowe dla najlepszych studentów kierunków rolniczych.

Celem Agrotalentów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności młodzieży oraz odpowiednie przygotowanie do przyszłego zawodu, a pośrednio – rozwój polskiej wsi oraz wzrost innowacyjności i modernizacja rolnictwa.

 

Partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

W lipcu 2017 nasz Bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto, Bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

Działania na rzecz innowacyjności

Office Hours

W 2017 roku nasz Bank zapoczątkował praktykę Office Hours – spotkań reprezentantów Banku z przedstawicielami startupów. W spotkaniach Office Hours uczestniczą przedstawiciele linii biznesowych oraz IT Banku ze startupami, oferującymi rozwiązania, które mogą zaspokoić problemy technologiczne Banku.

Każdy z zaproszonych startupów ma 45 minut na zaprezentowanie swojego rozwiązania. Spotkania umożliwiają startupom prezentacje swoich rozwiązań bezpośrednio potencjalnym właścicielom biznesowym z Banku, a pracownikom Banku zapoznanie się z nowinkami technologicznymi oraz kulturą przedsiębiorczości panującą w startupach. Dzięki temu następuje obustronny transfer wiedzy.

Większość spotkań w ramach Office Hours odbywa się w Startberry. Startberry to wspólny projekt Microsoftu, EY oraz Senfino – akcelerator startupów i jednocześnie miejsce w Warszawie, w którym startupy mogą dzięki współpracy doskonalić swoje rozwiązania, wymieniać się pomysłami, realizować konferencje oraz Hackathony.

 

Współpraca ze startupami

Aby oferować klientom najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania oraz podnosić jakość świadczonych usług, systematycznie obserwujemy inicjatywy i pomysły środowisk startupowych.

W 2017 roku nasz Bank dokonał pierwszego wdrożenia pomysłu startupu NuDelta oferującego automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie treści dokumentów. Dzięki nawiązanej współpracy Bank zyskał unikalną technologię z zakresu OCR, wzbogacającą ofertę w obszarze MSP.

W 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi startupami. Rozwiązania firmy Vintom wzmocniły działania Banku związane z budowaniem większego zaangażowania klientów, wykorzystując wideo w zakresie personalizacji i automatyzacji procesów sprzedaży.

Wspólnie z firmą Autenti wdrożyliśmy rozwiązanie paperless – podpis elektroniczny usprawniający procesy kredytowe. Jedno z najnowszych rozwiązań w dziedzinie finansów osobistych, które powstało dzięki współpracy Banku BNP Paribas i firmy Today to zakup samochodu i wybór odpowiedniego finansowania w jednym miejscu, z dostępem przez całą dobę. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które zdecydują się na zakup samochodu marki Hyundai, jednego z partnerów motoryzacyjnych Banku, będą mogły na stronie internetowej skonfigurować już nie tylko egzemplarz dla siebie, ale również sprawdzić, w jaki sposób mogą go sfinansować.

 

Partnerstwo z Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

W 2018 roku zostaliśmy partnerem strategicznym Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Fundacja Koalicji to partnerstwo publiczno-prywatne, łączące potencjał organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata nauki oraz administracji. Dzięki swoim aktywnościom wzmacnia połączenia w ramach ekosystemu innowacji. Celem Koalicji jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce.

 

Konkurs Innowacyjny Klient

Innowacyjny klient Banku BNP Paribas to konkurs, w ramach którego Bank przyznaje cztery nagrody w kategorii Innowacyjność biznesowa oraz dwie w kategorii Innowacyjność społeczna.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności jako sposobu nie tylko na sukces przedsiębiorstwa, ale również na sukces społeczności, w której przedsiębiorstwo działa. Innowacyjność biznesowa rozumiana jest jako wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych bądź udoskonalonych produktów i usług, wprowadzenie nowego procesu technologicznego lub sposobu dystrybucji, w tym będących wynikiem zastosowanych prac badawczych lub rozwojowych, które finalnie doprowadziły do wzrostu efektywności produkcji. Innowacyjność społeczna jest definiowana jako nowatorski pomysł na rozwiązanie istotnego problemu społecznego w danym środowisku.

Nagrody w konkursie są wręczane podczas dorocznej konferencji dla klientów z branży rolno-spożywczej Agrokonferencja. Laureaci są promowani w środowisku, w którym działają. Stanowią inspirację dla innych przedstawicieli sektora Agro. Do kapituły konkursu Bank zaprasza ubiegłorocznych laureatów oraz opiniotwórczych przedstawicieli środowiska.

Partnerstwo w rozwoju klientów

Biznes Akademie

Biznes Akademie to cykl spotkań skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców – zarówno klientów Banku, jak i prospektów.

Spotkania polegają na wspieraniu przedsiębiorców w podnoszeniu ich efektywności na rynkach lokalnych i zagranicznych. Dzięki sesjom plenarnym prowadzonym przez doświadczonych ekspertów, przedsiębiorcy zdobywają wiedzę, jak strategicznie zarządzać firmą. Podczas warsztatów mogą sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymienić doświadczenia z innymi przedsiębiorcami. Akademia jest również miejscem, do którego mogą przyjść właściciele firmy, którzy zastanawiają się nad tym, skąd pozyskać dodatkowe środki na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

 

Program Handlu Zagranicznego

Bank BNP Paribas wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. W kwietniu 2018 roku rozpoczęła się pierwsza edycja Programu Handlu Zagranicznego, czyli seria spotkań organizowanych z partnerami programu: Bisnode Polska i KUKE S.A.

 

Wspierajmy Sąsiedzki Biznes

W 2016 roku zainicjowaliśmy ogólnopolską kampanię Wspierajmy Sąsiedzki Biznes. Kampania została stworzona z myślą o MSP. Ma charakter akcji społecznej zachęcającej do korzystania z produktów i usług lokalnych firm oraz promującej ideę ważności sąsiedzkiego biznesu w lokalnych społecznościach. W ramach akcji została uaktywniona strona internetowa www.sasiedzkibiznes.pl, z której zarówno firmy, jak i konsumenci mogą pozyskać informacje na temat korzyści płynących z udziału w przedsięwzięciu oraz zgłosić swój udział.

 

Najwyższe standardy etyczne

Zasady współpracy z dostawcami

Deklaracja CSR

Łańcuch dostaw naszej organizacji tworzą głównie firmy zajmujące się dostarczaniem usług związanych z obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT, usług ochrony i marketingu.

Zasady zakupów są regulowane przez wewnętrzne polityki, a proces wyboru dostawcy odbywa się w ramach przetargów.

W celu prowadzenia odpowiedzialnej polityki zakupowej nasz Bank stworzył i stosuje w relacjach z dostawcami Deklarację CSR – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami, a także zawierający omówienie odpowiedzialnego procesu wyboru dostawcy, równego traktowania dostawców w kwestiach finansowych oraz promowania dostawców wspierających inicjatywy CSR. Nasza deklaracja zawiera również omówienie wymagań stawianych dostawcom.

Poprzez akceptację Deklaracji CSR nasi dostawcy potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, poszanowanie praw człowieka, odpowiednich warunków pracy, niestosowanie praktyk dyskryminacyjnych, a przede wszystkim wdrażanie działań związanych z ochroną środowiska. Co więcej, akceptacja zasad naszej Deklaracji nie powinna ograniczać się do deklaracji i haseł prospołecznych, lecz powinna wynikać z rzeczywistego zaangażowania firm, np. z działania na rzecz społeczności lokalnych oraz prowadzenia działań prośrodowiskowych.

Odpowiedzialna sprzedaż i komunikacja

Komunikacja marketingowa

Przestrzegamy regulacji dotyczących sprzedaży oraz komunikacji marketingowej, zasad reklamowania usług bankowych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zasad dobrej praktyki bankowej Związku Banków Polskich oraz Kodeksu Etyki Reklamy zdefiniowanego przez Radę Etyki Reklamy.

Nasza organizacja wypracowała również wewnętrzne zasady komunikacji marketingowej. Wszystkie produkty i usługi, procesy i regulacje wewnętrzne oraz materiały marketingowe Banku wymagają pozytywnej opinii prawnej, a także opinii Departamentu Monitorowania Zgodności.

 

Ochrona prywatności klientów

Chronimy prywatność naszych klientów zgodnie ze ścisłymi regulacjami wewnętrznymi oraz z obowiązującym prawodawstwem, m.in. ustawą o ochronie danych osobowych, Prawem bankowym, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Prawo telekomunikacyjne. Szczególną wagę przykładamy do bezpiecznych systemów oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów.

Nasz Departament Monitoringu Zgodności zajmuje się działaniami na rzecz ochrony prywatności. Dokonuje on oceny adekwatności zakładanych kanałów dystrybucji, dokumentów stosowanych w kontaktach z klientami, w szczególności wzorców umownych i regulaminów usług, a także materiałów (m.in. informacyjnych i marketingowych) kierowanych do klientów.

Ponadto, Departament Monitoringu Zgodności sprawuje nadzór nad: ochroną danych osobowych oraz monitorowaniem rozpatrywania skarg i reklamacji w tym zakresie, informacjami objętymi tajemnicą bankową stanowiącymi tajemnicę zawodową oraz poufnymi, a także przygotowywaniem kampanii marketingowych uwzględniających posiadane zgody klientów dotyczące różnych zakresów przetwarzania danych oraz różnych form kontaktów.

 

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych i związany z tym komfort użytkowników bankowości elektronicznej są dla nas ważne. Dlatego udostępniliśmy przedsiębiorcom narzędzie IBM Trusteer Rapport.

IBM Trusteer Rapport to zaawansowane oprogramowanie zabezpieczające opracowane przez IBM z myślą o zapobieganiu kradzieży danych bankowych przekazywanych drogą elektroniczną. Jest ono polecane jako dodatkowa warstwa ochrony w uzupełnieniu oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego. IBM Trusteer Rapport zwiększa bezpieczeństwo w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej w wypadku prób nieuprawnionych modyfikacji transakcji, chroni przed atakami złośliwego oprogramowania, próbami phishingu i kradzieżą tożsamości oraz zabezpiecza poufne dane przekazywane drogą elektroniczną. Dodatkowo, zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Bankowości Internetowej BiznesPl@net, ale również sesji w serwisach internetowych niezwiązanych z działalnością bankową, np. w sklepach internetowych.

Narzędzie jest udostępniane całkowicie bezpłatnie i spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród naszych klientów. Jest proste w obsłudze – chroni użytkowników Biznes Pl@net automatycznie, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Dialog z interesariuszami

Dialog z interesariuszami

Zadowoleni i informowani transparentnie klienci są najlepszymi Ambasadorami Banku – wychodząc z takiego założenia nieustająco dbamy o podtrzymywanie partnerskiego dialogu z naszymi interesariuszami poprzez różnego rodzaju działania.

 

Rady Klientów MŚP

Rady Klientów to przebiegające w atmosferze partnerskiego dialogu spotkania przedstawicieli naszego Banku z klientami. Spotkania te umożliwiają nam poznanie oczekiwań i opinii klientów, a klientom – otrzymanie wsparcia w uzyskaniu technologicznych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby. Dla obu stron spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy eksperckiej, stanowią źródło wzajemnej inspiracji do podejmowania kolejnych decyzji biznesowych.

 

Zarządzanie reklamacjami

Proces obsługi reklamacji w naszym Banku jest scentralizowany i realizowany za pomocą dedykowanych systemów. Każda reklamacja jest rejestrowana w systemie przez pracownika Banku. Z chwilą rejestracji rozpoczyna się procesowanie reklamacji – systemy wyliczają, w jakim czasie klientowi należy udzielić odpowiedzi oraz przypisują reklamację do konkretnego pracownika. Następnie dokonywane są parametryzacja oraz wyjaśnianie reklamacji. Ostatecznie klient otrzymuje odpowiedź i proces zostaje zakończony.

 

Rzecznik Klienta

W celu podniesienia poziomu satysfakcji klientów nasza organizacja powołała instytucję Rzecznika Klienta. Nasi klienci mogą złożyć odwołanie do Rzecznika w sytuacjach, gdy proces rozpatrywania reklamacji nie spełnia ich oczekiwań. Rzecznik ma za zadanie reprezentować interesy klientów w kontaktach z Bankiem, pośredniczyć w ostatecznym wyjaśnieniu problemów oraz ponownie rozpatrzyć sprawę.

 

Badania satysfakcji

W utrzymaniu wysokiego poziomu zadowolenia klientów z naszych usług pomagają nam badania satysfakcji. Działania badawcze są prowadzone systematycznie, w oparciu o metodologię NPS. Obejmują regularny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, pozwalający na odniesienie się do głównych konkurentów. Poza ogólną opinią na temat współpracy z Bankiem ewaluacji poddawane są wybrane punkty styku między klientem a Bankiem. Badania satysfakcji klientów pozwalają nam na bieżąco monitorować poziom zadowolenia z naszych produktów i usług.

 

Dostosowanie do potrzeb

Od 2017 r. nasz Bank zaczął wykorzystywać przy projektowaniu nowych produktów oraz procesów metodologię Design Thinking oraz analizę Customer Journey. Pozwala to na projektowanie rozwiązań, które powstają w wyniku zrozumienia problemów i potrzeb klientów, poprzez przeprowadzenie analizy poszczególnych działań, jakich muszą oni dokonać podczas korzystania z usług Banku. Podobną funkcję – ułatwień dla klientów – pełnią nowa bankowość mobilna GOmobile oraz dodanie funkcjonalności BLIK oraz Apple Pay.

 

Monitoring i zarządzanie ryzykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi

Polityki sektorowe CSR

Dążymy do tego, by nasze finansowanie rozwoju gospodarczego szło w parze z wywieraniem pozytywnego wpływu na naszych interesariuszy. W Banku BNP Paribas stale realizowany jest proces monitorowania transakcji oraz finansowania firm pod kątem aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. W tym celu wyodrębnione zostały sektory wrażliwe:

  • energetyczny,
  • węglowy,
  • obronny,
  • leśny,
  • energii atomowej,
  • rolno-spożywczy,

 

w których transakcje są szczegółowo rozpatrywane przez zespół ekspertów pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wyjście z finansowania sektora tytoniu

W 2017 roku Grupa BNP Paribas podjęła globalną decyzję o zaprzestaniu działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem. Nowe zasady finansowania i inwestowania wynikają z zaangażowania Grupy BNP Paribas w finansowanie gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego wpływu na wszystkich interesariuszy. W wyniku decyzji Grupy, Bank rozpoczął proces wyjścia z finansowania podmiotów sektora tytoniowego.

Poznaj pozostałe filary strategii CSR

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń