Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego:

 

Współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskowęglową

Proekologiczne produkty i usługi

Bank BNP Paribas już od 2008 r. finansuje małe i średnie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): wiatrowe biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Nasza organizacja specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez podmioty średnie i małe, w tym rolników.

Naszych klientów planujących przedsięwzięcia proekologiczne oraz sprzyjające zrównoważonej gospodarce i transformacji energetycznej polskiej gospodarki wspiera specjalnie powołany bankowy zespół ekspertów ds. OZE i Agro. Dzięki zespołowi na bieżąco monitorujemy sytuacje projektów OZE posiadanych w portfelu kredytowym i w koniecznych przypadkach, we współpracy z klientami oraz inwestorami, wdrażamy odpowiednie działania restrukturyzacyjne.

Podmioty prowadzące lub podejmujące działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE mogą skorzystać z dedykowanego Kredytu Zielona Energia, a w przypadku projektów współfinansowanych dotacjami ze środków Unii Europejskiej (i krajowych) lub pożyczkami preferencyjnymi (np. NFOSiGW) – także z Kredytu Unia+. Osiągnęliśmy znaczącą pozycję na rynku finansowania biogazowni.

Finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)

Już od 2008 r. finansujemy projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): wiatrowe biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Nasz Bank specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników. Zespół ekspertów ds. OZE i Agro wspiera klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonej gospodarce i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Podmioty prowadzące lub podejmujące działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE mogą skorzystać z dedykowanego Kredytu Zielona Energia, a w przypadku projektów współfinansowanych dotacjami ze środków Unii Europejskiej (i krajowych) lub pożyczkami preferencyjnymi (np. NFOSiGW) – także z Kredytu Unia+.

Leasing z Premią Ekologiczną

We współpracy z EBOiR nasz Bank oferuje Eko Leasing PolSEFF. Produkt ten daje możliwość wdrożenia nowoczesnych, efektywnych energetycznie rozwiązań i technologii za pomocą leasingu oraz otrzymania premii ekologicznej obniżającej całkowity koszt finansowania. Przy realizacji inwestycji klienci mogą liczyć na bezpłatne wsparcie inżynieryjne ekspertów PolSEFF oraz proste procedury.

Leasing z Premią Ekologiczną umożliwia finansowanie energooszczędnych technologii w wysokości do 250 tys EUR przez okres od 3 do 7 lat. Finansowaniem mogą być objęte m.in. inwestycje w maszyny i urządzenia pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20% poprawy efektywności zużycia energii, (m.in. zakup i wymiana maszyn na energooszczędne, w oparciu o przyspieszoną analizę oszczędności energii lub bezpłatny Audyt Energetyczny). Finansowane mogą być też inwestycje w urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej wybrane z Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń dostępnej na stronie www.polseff2-leasing.org. Produkt dostępny jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej.

Fotowoltaika dla prosumentów

W 2017 roku wprowadziliśmy Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii. Oferta, skierowana do klientów detalicznych, umożliwia sfinansowanie zakupu: instalacji fotowoltaicznych, podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz przydomowych elektrowni wiatrowych. Kredytobiorcom oferowane są dwa modele finansowania: do 84 lub do 120 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu wynosi 60 tys. zł. Oferta jest dostępna u 65 partnerów naszego Banku, w tym 4 wiodących na rynku podmiotów zajmujących się sprzedażą oraz montażem wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych: Foton Technik, Geo Solar, HelioExperts oraz Soon Energy.

Kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot mieszkaniowych

W styczniu 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z BGK dotyczącą oferty kredytów termomodernizacyjnych dla Wspólnot Mieszkaniowych. Owocem współpracy jest Pakiet Lider Wspólnot z bezpłatnym prowadzeniem rachunków: bieżącego, pomocniczych oraz oszczędnościowego, z dostępem do bankowości elektronicznej i telefonicznej oraz przelewami internetowymi w złotówkach, a także dwa produkty z premią z BGK: kredyt termomodernizacyjny lub remontowy. Wspólnota, która zgłasza się do Banku z wnioskiem o kredyt, po uzyskaniu decyzji pozytywnej i podpisaniu z Bankiem umowy może uzyskać z BGK wsparcie w postaci premii o wartości ok. 20 proc.. kwoty kredytu. Decyzja o przyznaniu kredytu jest podejmowana po weryfikacji zakresu inwestycji, tj. termomodernizacji.

Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój i projekty przyjazne środowisku to jeden z elementów strategii CSR Banku na lata 2018-2021. Tworzymy Bank zmieniającego się świata, w którym kwestie związane m.in. z ekologią, w tym z efektywnością energetyczną, odgrywają istotną rolę. W związku z tym powołaliśmy Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju.

Celem nowej jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie takich programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez podmioty z różnych segmentów rynku. Celem Banku jest również tworzenie takich mechanizmów, które poza funkcjami wspierającymi, będą motywować klientów do realizowania inwestycji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 

Ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne

Carbon Reduction 2020

W 2017 nasza organizacja przyłączyła się do globalnego programu Grupy BNP Paribas Carbon Reduction 2020. Tym samym przyjęliśmy cel redukcji emisji CO2 na jednego pracownika o 25% do 2020 roku począwszy od roku 2012.

Aby zrealizować nasz cel prowadzimy politykę promowania efektywności energetycznej, m.in. poprzez: minimalizowanie zużycia energii oraz liczby podróży służbowych, stopniowe wprowadzanie do floty samochodów hybrydowych, projekt przyjaznego środowisku nowego budynku centrali oraz ekoinicjatywy dla pracowników. Efektywność praktyk mierzymy poziomem emisji CO2 na pracownika.

Eko-Flota

W ramach umowy najmu długoterminowego z Arval Service Lease Polska, spółką z Grupy BNP Paribas, wprowadziliśmy do naszej floty samochody hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Auta zostały oddelegowane do tych miast, w których najczęściej występuje zjawisko smogu.

Zawarciu umowy towarzyszyło wiele innych działań związanych z promocją transportu przyjaznego dla środowiska. Użytkownicy nowych samochodów we flocie Banku BNP Paribas uczestniczyli w prezentacji poświęconej ekologicznemu stylowi jazdy. Podjęta została również inicjatywa związana z zastąpieniem użycia samochodów służbowych przez korzystanie z opcji car-sharing, dostępnej w wielu miastach wojewódzkich. W ramach dni CSR przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną związaną z autami hybrydowymi i umożliwiliśmy pracownikom Banku testowanie tych samochodów przez dwa miesiące.

Realizacja Eko-Floty przyczyniła się do redukcji emisji CO2 oraz poprawienia komfortu pracy, także przez dostęp do nowych rozwiązań (możliwość wypożyczenia aut w dowolnym miejscu i czasie oraz rezerwacji, otwierania i zamykania samochodu przy użyciu smartfona). Bank otrzymał za realizację programu nagrodę dla „Firmy najbardziej zaangażowanej w edukację kierowców”.

Oszczędność zasobów

Używane w naszym Banku urządzenia oraz sprzęt komputerowy należą do klasy wysoko energooszczędnych. Systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, umożliwiającej bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii. Dzięki zakupom energii ze źródeł odnawialnych, tylko w 2017 roku zredukowaliśmy emisje CO2 o 6 769 ton.

W biurach Banku wdrażane są rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystania wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody. Tam, gdzie jest to możliwe, promowane jest mycie naczyń w zmywarkach. Używane w banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

W budynkach centrali Banku działa system druku podążającego – Follow Me Printing – pozwalający na odbieranie wydruku na dowolnej posiadającej czytnik kart drukarce zainstalowanej w budynkach w Warszawie i Krakowie. Używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy również pracowników i klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych. Podejmujemy również różne inicjatywy zmierzające do budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników.

 

Zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego

Promowanie ekopostaw

Bank BNP Paribas regularnie podejmuje przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości pracowników na temat indywidualnego wpływu na otoczenie. Stałym elementem polityki społecznej odpowiedzialności biznesu spółki jest promocja rowerów jako ekologicznego środka transportu do pracy. W centrali pracownicy mają do dyspozycji strzeżony parking rowerowy i prysznice, a w oddziałach klienci i pracownicy mają dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek. Bank promuje odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

Akademia Bezpiecznej Jazdy

W celu popularyzacji efektywnego i ekologicznego wykorzystywania samochodu w codziennej pracy, poprawy bezpieczeństwa kierowców, zmniejszenia zużycia paliwa oraz szkodowości pojazdów służbowych w Banku przeprowadzone zostało dla użytkowników samochodów służbowych szkolenie Akademia Bezpiecznej Jazdy. W wyniku szkoleń zwiększyła się świadomość uczestników szkoleń w kwestii zachowania bezpieczeństwa na drodze, efektywnych technik prowadzenia auta oraz szkodowości floty.

Dni CSR

Z myślą o pracownikach co roku organizujemy Miesiąc CSR, podczas którego prezentujemy różne inicjatywy związane z odpowiedzialnością obywatelską, gospodarczą, środowiskową i społeczną. Pracownikom przybliżana jest tematyka pozytywnego wpływu odpowiedzialnego finansowania oraz zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Pasieka pod gwiazdami

Z myślą o miejskim ekosystemie w ramach Dni CSR w 2017 roku we współpracy z firmą Pszczelarium na dachu Centrali Banku w Warszawie założona została Pasieka pod gwiazdami. Pasieka składa się z czterech uli. Dzięki niej Bank może zadbać o rośliny na pobliskich działkach, w parkach i ogrodach. Może również przeprowadzać pszczele warsztaty oraz pozyskiwać własny miód. Stworzenie przyjaznych dla owadów warunków przekłada się na zwiększenie plonów z okolicznych upraw oraz wpływa na jakość owoców i nasion roślin. Rezultatem jest zwiększenie bioróżnorodności w środowisku naturalnym. Pasieka pod gwiazdami jest wkładem naszego Banku w zrównoważony ekosystem miejski.

Inicjatywy i partnerstwa wokół zmian klimatycznych

Systematycznie poszerzamy naszą ofertę produktów i usług wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Angażujemy się w konsultacje i działania służące podnoszeniu efektywności energetycznej oraz zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Polski. Aktywnie pracujemy nad modyfikacją systemu wsparcia OZE w Polsce, wdrożeniem wsparcia dla prosumenckich instalacji OZE oraz systemem taryf gwarantowanych dla wybranych małych instalacji (np. biogazownie i MEW).

Eksperci naszej organizacji uczestniczą w pracach specjalnej grupy roboczej przy Związku Banków Polskich poświęconej finansowaniu w kontekście Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto, w lipcu 2017 nasz Bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. W ramach współpracy propagujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów.

Nasze zaangażowanie w finansowanie OZE wpisuje się w strategię całej Grupy BNP Paribas, która na Konferencji Klimatycznej w Paryżu w 2015 roku zadeklarowała podwojenie (do 15 mld EUR) swojego zaangażowania w finansowanie OZE i transformacji energetycznej na koniec 2020 roku.

Grupa BNP Paribas podjęła decyzję o zaprzestaniu finansowania klientów, którzy nie podejmują aktywnych działań na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Bank nie będzie uczestniczył w finasowaniu projektów wydobycia ropy ze złóż łupkowych i piasków roponośnych, zaprzestaje również finansowania projektów pozyskiwania ropy i gazu ze złóż w Arktyce. Dodatkowo, Grupa wycofuje się także z finansowania kopalni węgla i elektrowni węglowych. BNP Paribas będzie natomiast dalej wspierał partnerów z sektora energetycznego, którzy podejmują zasadnicze kroki w stronę transformacji energetycznej. Łączne finansowanie dla energii odnawialnych wzrośnie do 15 mld EUR w 2020 roku. Dodatkowo, 100 mln EUR zostanie przeznaczonych na inwestycje w startupy pracujące nad innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru transformacji energetycznej.

Podjęte przez Grupę kroki mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i są zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej, których celem jest utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2°C do końca tego stulecia. Aby zrealizować ten cel, należy ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnych, zaczynając od ropy i gazu ze złóż łupkowych oraz ropy z piasków bitumicznych, których wydobycie i produkcja emitują duże ilości gazów cieplarnianych i negatywnie wpływają na środowisko.

Poznaj pozostałe filary strategii CSR

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń